Máy cán màng

Thợ Máy Cán

- Vận hành máy cán nước.
- Cán các sản phẩm: bao bì, tem nhãn, tờ rơi...

Nhân Viên Chế Bản In Offset

Nhân Viên Chế Bản In Offset

- Chế bản các ấn phẩm trước in: Lịch, tạp chí, catalogue, brochure, vỏ hộp, túi giấynhãn mácbộ nhận diện thương hiệu
- Ưu tiên biết thiết kế đồ họa