Nhan-vien-Ke-toan-tong-hop

Nhân viên Kế toán tổng hợp

  • Lập báo giá, lập đơn hàng, soạn thảo hợp đồng cho bộ phận kinh doanh.
  • Theo dõi công nợ khách hàng, đôn đốc thanh toán.
  • Lập các chứng từ thanh toán, xuất hóa đơn VAT
  • Báo cáo thuế hàng tháng, tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tài chính cuối năm.
  • Theo dõi và cân đối hóa đơn đầu vào/ra của doanh nghiệp.
  • Kiểm tra giám sát đối chiếu công nợ, giao dịch với ngân hàng
  • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Lãnh đạo.
  • Lưu trữ dữ liệu, hồ sơ kế toán theo quy định.
  • Thực hiện việc chốt chấm công hàng tháng cho nhân viên.