Ưu đãi dành cho 50 khách hàng đầu tiên đặt hàng qua website!!! - Xem ngay

 • Vietnamese English
 • Máy móc - Thiết bị

   MÁY MÓC - THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI

   
  1. MÁY IN 5 MÀU:
   
   
  2. MÁY CÁN NHIỆT TỰ ĐỘNG:

  3. MÁY DÁN HỘP TỰ ĐỘNG:

   

  4. MÁY BẾ HỘP / BAO BÌ:

   

  5. MÁY KỴ MÃ LIÊN HỢP (ghim, xén sách):

   

  6. MÁY KEO SÁCH:

   

  7. MÁY GẤP:

  8. MÁY DAO:

  9. HỆ THỐNG MÁY BỒI, ÉP.

  10. HỆ THỐNG MÁY LÀM LỊCH.