Ưu đãi dành cho 50 khách hàng đầu tiên đặt hàng qua website!!! - Xem ngay

 • Vietnamese English
 • Video Clips

     NHÀ XƯỞNG IN QA VIỆT NAM - 41 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
   
   
   
   QUI TRÌNH SẢN XUẤT BAO BÌ TẠI QA VIỆT NAM:
   
   
   
   VẬN HÀNH MÁY DÁN HỘP MÓC ĐÁY TỰ ĐỘNG:
   
   
   
   VẬN HÀNH MÁY CÁN MÀNG NHIỆT TỰ ĐỘNG: