Ưu đãi dành cho 50 khách hàng đầu tiên đặt hàng qua website!!! - Xem ngay

 • Vietnamese English
 • Sứ mệnh - Tầm nhìn

   SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI


  - TẦM NHÌN: QA Việt Nam không ngừng nỗ lực, phấn đấu để khẳng định mình, nâng cao vị thế trong ngành, phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để không chỉ chinh phục các khách hàng trong nước mà sẽ vươn ra chinh phục các khách hàng khó tính ở thị trường nước ngoài. 

  - SỨ MỆNH:

  • Trở thành đối tác được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ thiết kế, in ấn đa dạng, dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm, sản phẩm là trọng yếu.
  • Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.

   - GIÁ TRỊ CỐT LÕI: QA Việt Nam luôn đề cao các giá trị cốt lõi:

  1. Khách hàng là trên hết: luôn coi trọng khách hàng, đưa ra những tư vấn mang lại lợi ích cho khách hàng bởi hơn ai hết, khách hàng chính là người mang đến những lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp.
  2. Liên tục cải tiến để mang đến chất lượng sản phẩm tốt nhất.
  3. Phát triển nhân lực: luôn chú trọng việc tìm kiếm những nhân viên có tài, có tâm về hợp tác với doanh nghiệp để cùng nhau tạo dựng doanh nghiệp phát triển thành công, bền vững.
  4. Cam kết hành động: để vượt qua khó khăn và đạt được thành công lớn.