Ưu đãi dành cho 50 khách hàng đầu tiên đặt hàng qua website!!! - Xem ngay

  • Vietnamese English
  • Thợ/phụ vận hành máy in Offset
    Công nhân gia công sau in (dán, bồi, gấp...thủ công)
    Công nhân học nghề
    Nhân viên kinh doanh ấn phẩm
    Thợ vận hành máy gia công sau in